Laden...

Retourneren

Bij Bikestunters.nl heb je het recht om binnen 14 werkdagen na levering de artikelen te retourneren in ongeopende staat (zichttermijn). Het is wel van belang dat het product compleet is en in de originele verpakking zit zonder zichtbare gebruikssporen. Producten die beschadigd of niet compleet zijn komen niet voor restitutie in aanmerking. Meld via de mail dat je een artikel retour wilt sturen.

Koper is verplicht de geleverde zaken direct na ontvangst te controleren en eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen te vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon dient koper de gebreken, defecten e.d. binnen 48 uur na ontvangst van de zaken aan gebruiker te melden.

Overige klachten dienen direct na ontdekking - doch uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn - schriftelijk aan de gebruiker te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de koper. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.

Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan de gebruiker is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden. Als dan is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.

Verzending is altijd voor rekening en risico van de verzender. Dit houdt in dat bikestunters.nl niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. Vraag daarom op het postagentschap altijd om een traceercode en bewaar deze goed.

Voorzie het artikel van de factuur-pakbon of kopie bestelling mail. Het is niet mogelijk om deze producten te retourneren naar Bikestunters.nl. U retourneert uw artikelen naar de fabrikant of leverancier. Na bericht per mail aan bikestunters.nl ontvangt u de instructies over de retourprocedure en contactgegevens van de fabrikant.

Newsletter